Politika zasebnosti

Dobrodošli na https://www.kovastvo-krmelj.si/,

spletna trgovina podjetja Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo, ki spoštuje zasebnost vas, kot obiskovalca spletne trgovine in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko svojega spletnega informacijskega sistema, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Želimo, da se počutite varno in zavarovano, ko obiščete našo spletno trgovino.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Podjetje Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet ne glede na varnostne ukrepe in varnostni komunikacijski protokol nepredvidljiv medij.

 

Politika varstva osebnih podatkov

 

Predvidena uporaba obdelave osebnih podatkov

Podjetje Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo zbira vaše osebne podatke za namen opravljanja storitev, ki se izvajajo za delovanje spletne trgovine. To vključuje pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo.

Standard varstva osebnih podatkov je naše vodilo, zato so za zagotavljanje ustreznega nivoja varstva sprejeta ustrezna notranja pravila varstva ter nadzorni mehanizmi, ki preprečujejo zlorabo ali kakršnokoli nepooblaščeno obdelavo.

Obdelava vaših osebnih podatkov je strogo omejena na obdelavo tistih zaposlenih v podjetju Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo, ki vaše osebne podatke nujno potrebujejo za izvajanje delovnih nalog in izvajanja storitev. V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci s katerimi ima podjetje Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo sklenjeno pogodbo ter drugi, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

 

Katera je pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov

Podjetje Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo zbira in drugače obdeluje osebne podatke le:

Osebne podatke pridobimo na podlagi vašega obiska spletne trgovine podjetja Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo.

Vrste obdelovanih osebnih podatkov

Podjetje Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo od obiskovalcev spletne trgovine zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno. Ti podatki so: ime in priimek, naslov elektronske pošte, naslov, telefonska številka, IP naslov. Osebne podatke pridobiva neposredno od posameznika ali na podlagi njegovega obiska spletne trgovine podjetja.

Čas hranjenja vaših podatkov

Osebni podatki se lahko hranijo za obdobje, ki jih določajo predpisi. Če rokov hrambe ni posebej zakonsko predpisanih mora biti ob upoštevanju načela sorazmernosti, hramba omejena na najkrajše možno obdobje. Obdelovali jih bomo kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni oziroma do vašega preklica.

Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, blokirajo ali anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več mogoče ponovno uporabljati.

Kdo obdeluje vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke obdelujejo zaposleni v podjetju Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo, na tistih delovnih mestih na katerih je zaradi narave njihovih nalog potrebna obdelava osebnih podatkov posameznikov in pogodbeni obdelovalci družbe, ki izpolnjujejo zahteve v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov.

Obdelujejo jih tudi morebitne tretje osebe vendar zgolj in izključno, če ste bili o tem izrecno obveščeni preden ste nam posredovali svoje osebne podatke in druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Varnost

Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR), nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov je podjetje Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo sprejel Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki določa tako pravila varstva kot tudi druge zahteve, ki jih določa evropska in nacionalna zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov. Podjetje Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo zagotavlja uveljavitev pomembnih temeljnih načel obdelave osebnih podatkov in sicer, da so osebni podatki:

  1. obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki („zakonitost, pravičnost in preglednost“);
  2. zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) ne velja za nezdružljivo s prvotnimi nameni („omejitev namena“);
  3. ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“);
  4. točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo („točnost“);
  5. hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno - ali zgodovinsko raziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89 (1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki („omejitev shranjevanja“);
  6. obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi („celovitost in zaupnost“).

Preverjamo učinkovitost naših varnostnih ukrepov za varstvo podatkov in jih nenehno izboljšujemo v skladu z najsodobnejšimi tehnologijami.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Pravica do dostopa

Pravica do popravka

Pravica do izbrisa

Pravica do omejitve obdelave

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravica do ugovora

Pravica do vložitve pritožbe

O piškotkih in njihovi uporabi na naši spletni trgovini

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, saj omogočajo analizo uporabe spletne strani. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Seznam piškotkov na naši spletni trgovini

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni trgovini, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona.

Priglasitev

Upravljanje in brisanje piškotkov

 

Kontaktni podatki upravljalca

Jože Krmelj s.p., orodno kovaštvo in lesarstvo

Log nad Škofjo Loko 13

4220 Škofja Loka

Tel: +386 (0)4 510 95 00

Email: info@kovastvo-krmelj.si

 

Ta Politika varstva osebnih podatkov se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe